žemės ūkio produkcijos įkainojimo trukmė

žemės ūkio produkcijos įkainojimo trukmė
žemės ūkio produkcijos įkainojimo trukmė statusas Aprobuotas sritis žemės ūkio ekonomika ir vadyba apibrėžtis Laikotarpis, per kurį nustatoma patiektos žemės ūkio produkcijos kokybė ir pagal jos rodiklius apskaičiuojama pinigų suma. nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=445563&p_query=&p_tr2=2 atitikmenys: angl. period for evolution and price setting for agricultural products rus. продолжительность оценки сельскохозяйственной продукции ryšiai: susijęs terminasuž patiektą žemės ūkio produkciją apskaičiuota pinigų suma susijęs terminasžemės ūkio produkcija šaltinis Lietuvos Respublikos atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją įstatymo pakeitimo įstatymas (Žin., 2013, Nr. 38-1837)

Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas). 2015.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”